Firemní hodnoty a poslání

Posláním výrobní divize Tesario je pomocí spokojených a kvalifikovaných zaměstnanců poskytovat zákazníkům neustále se rozšiřující nabídku kvalitních služeb a výrobků.

Jaké jsou firemní hodnoty, kterými se řídíme při životě a práci firmy i ve vztazích se zákazníky?:

  • Orientujeme se na potřeby zákazníka – primárním cílem firmy je snaha o pochopení a efektivní uspokojení potřeb našich zákazníků.
  • Trvale zlepšujeme všechny firemní procesy – neustále se snažíme zefektivnit a sjednotit všechno, co děláme, což vede k celkovému zvyšování konkurenceschopnosti firmy.
  • Jsme inovativní – nespokojujeme se pouze se zavedeným, ale hledáme nové cesty.
  • Snažíme se o kvalitu ve všech směrech – jasně deklarujeme to, co prodáváme a jaké služby nabízíme. Všichni přijímáme odpovědnost za kvalitu své práce.
  • Neustále se vzděláváme – každý z nás se může zlepšovat. Vzdělávání zvyšuje hodnotu jednotlivce a firmy, čímž roste spokojenost zákazníků i zaměstnanců.
  • Bojujeme denně za dobré jméno PCH – pouze seriózním přístupem každého jednotlivce k obchodním partnerům, kvalitními výrobky a službami poskytovanými na profesionální úrovni si můžeme vybudovat a udržet dobré jméno, které je předpokladem dalšího úspěšného vývoje naší firmy.
  • Chováme se čestně a chceme být spolehlivým partnerem – dodržujeme dohodnutá pravidla jak směrem k obchodním partnerům, tak i mezi sebou. Dokážeme přiznat chybu. Nepodporujeme „šedou“ ekonomiku. 
  • Preferujeme týmovou práci – dobře fungující týmy a jejich spolupráce jsou základem úspěšného rozvoje naší firmy. Při své práci využíváme zkušenosti svých kolegů a společně se učíme z úspěchů i chyb. 
  • Vytváříme přátelské prostředí – svým chováním při jednání se zákazníky, dodavateli a spolupracovníky chceme vytvářet firmu s otevřenou a příjemnou pracovní atmosférou. Práce ve firmě by měla přinášet vnitřní uspokojení a radost. 
  • Tvoříme společensky odpovědnou firmu – část svého času a prostředků každoročně věnujeme na filantropické projekty. Společensky odpovědnou firmu tvoří společensky odpovědní jedinci.