RD v Křečkově u Nymburka

Rok 2016 jsme začali dodávkou vazníkové konstrukce o kubatuře 19,5m3 řeziva na rodinný dům v Křečkově u Nymburka.