Dne 6.3.2012 se na pobočce PRVNÍ CHODSKÉ - divize TESARIO v Trhanově uskutečnil další den otevřených dveří, který byl spojený se školením montáže příhradových vazníků.

Za slunečného dne se v areálu firmy sešla zhruba padesátka obchodních partnerů PRVNÍ CHODSKÉ, ale také dceřiných firem Dachpark. Pro všechny, kteří si udělali tento den čas, aby poznali zázemí a možnosti výroby plus montáže příhradových vazníků, bylo připraveno občerstvení.

Po seznámení se s areálem a technologií výroby vazníků, přišlo na řadu školení montáže. Na půdorysu stavby vysvětlil Ing. Martin Birmbaum za pomoci montážníku z firmy Dariusz Rakowski montáž příhradových vanzíků u valbové střechy s úžlabím. V následné diskuzi si všichni zúčastnění vysvětlili různá řešení problematických detailů.

V sále místního hostince následně proběhla přednáška o navrhování, transportu a správné montáži, kterou vedl pan Ing.  Michal Bednář ze společnosti MiTek Industries. Připomněl hlavně propojenost jednotlivých fází vzniku krovu ze sbíjených vazníků a nutnost dodržení všech podmínek montáže s ohledem na bezpečnost práce i s následným bezpečným používáním celé vazby.

Program ukončil vedoucí výroby Miloslav Strnad, který přítomné seznámil s věrnostním programem Tesaria a následně, spolu s manažerem divize Tesario panem Josefem Havlem, předali upomínkové předměty a certifikáty o absolvování školení.