Z naší výroby vždy expedujeme dokonalý výrobek a je třeba, aby během přepravy a skládání nemohlo dojít k poškození nebo zničení vyrobené konstrukce. V případě, že se na stavbě vyrobená konstrukce pouze složí a montuje se až někdy později, je potřeba dodržet zásady pro správné skladování konstrukcí TESARIO. 

Při převzetí zakázky se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje zjevné vady. U CNC obrobených konstrukcí proveďte kontrolu jednotlivých prvků dle jejich výpisu na předaném kladečském výkresu. U vazníkových konstrukcí proveďte kontrolu dle předaného dokumentu s názvem Souhrn vazníků. Je-li důvod k reklamaci kvůli výskytu vady při převzetí výrobku, musí být dodavatel neprodleně písemně vyrozuměn. Dbejte na to, aby byl výrobek do začátku montáže vhodně uskladněn.

Přepravujete-li výrobky vlastním dopravním prostředkem, musí mít takový automobil ložnou plochu umožňující bezproblémovou nakládku a její délka musí odpovídat délce přepravovaných výrobků. Správné uložení a ukotvení výrobků během přepravy zabrání případnému poškození. Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním nebo zvedacím zařízením, nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození výrobku.

Podmínky skladování
Dobu skladování omezte na minimum
. V případě krátkodobého skladování (doporučujeme max. 1 týden) skladujte výrobky tak, aby nebyly vystaveny přímému slunci, dešti, sněhu. Ideálně je umístěte v suchém a větraném prostoru. Vzhledem k tomu, že výrobky nejsou nikterak povrchově ošetřené, dochází u nich k přirozenému procesu „stárnutí“ řeziva, absorbování vzdušné vlhkosti, sesychání, kroucení, vznikají výsušné trhliny apod. Při nesprávném skladování dochází působením povětrnostních vlivů ke zvětšování nebo zmenšování objemu, kroucení či praskání jednotlivých dřevěných prvků, což má přímý negativní vliv na samotnou montáž konstrukce.

Montáž
Montáž výrobku proveďte dle kladečského výkresu, který je součástí dodávky. V případě nejasností jak správně konstrukci smontovat se obraťte na technickou podporu TESARIO – 724 005 158 nebo 724 007 361.

 

Postup při skladování CNC obrobených konstrukcí TESARIO.