Nadstandardní služby k vazníkům

Lisované střešní vazníky nebo příhradové vazníky jsou v současné době hojně rozšířenou konstrukcí střech u novostaveb, ale i u rekonstrukcí. Příhradový vazník je samostatně navržená a staticky posouzená nosná konstrukce, která podporuje střešní plášť, vynáší zavěšený podhled. Vazníky jsou vyráběny z kvalitního, pevnostně tříděného řeziva (třída pevnosti C24) a spojeného ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. 

K těmto vazníkům nabízí TESARIO celou řadu služeb: 

Technické úpravy vazníků ve výrobě

 • Kompletace vícevrstvých vazníků
 • Montážní úřezy vazníků pro konstrukční napojení
 • Délkově upravená prkna pro ondřejské kříže
 • Výroba pohledových vazníků (hoblované, KVH, BSH, ..)
 • Výroba vazníků s pohledovými prvky (imitace vázaného krovu

 

Technické služby

 • Zaměření v místě realizace.
 • Technický dohled, poradenství při montáži.
 • Autorizovaný statický výpočet.

 

Služby realizované přímo na vazníku

 • Označení jednotlivých vazníků identifikačními štítky
 • Vyznačení poloh projektovaných podpor (nosných zdí) na vaznících
 • Pokrytí štítových vazníků OSB
 • Impregnace vazníků v jiném odstínu
 • Vyznačení montážních bodů pro umístění trámových třmenů

 

Spojovací prostředky

 • Dodávka délkově přesných závitových tyčí dle projektu
 • Dodávka stavebních hřebíků (nejsou součástí kotevních a spojovacích prostředků)

 

Doprava

 • Zajištění vykládky a asistence při montáži prostřednicvím auta s hydralickou rukou