Příhradové vazníky

Lisované střešní vazníky nebo příhradové vazníky jsou v současné době hojně rozšířenou konstrukcí střech u novostaveb, ale i u rekonstrukcí. Příhradový vazník je samostatně navržená a staticky posouzená nosná konstrukce, která podporuje střešní plášť, vynáší zavěšený podhled. Vazníky jsou vyráběny z kvalitního, pevnostně tříděného řeziva (třída pevnosti C24) a spojeného ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. 

Konstrukce krovu je vyrobena průmyslově ve výrobních prostorách a na stavbu je dopravena jako stavebnice. Vazníky s velkým rozpětím nebo s velkou výškou se vyrábějí v montážních dílcích, které jsou dopraveny samostatně a následně sestaveny na stavbě. 

Každá konstrukce je projektovaná jako originál. Konstrukční uspořádání, statický návrh konstrukce a výrobní dokumentace jednotlivých prvků splňují platné normy ČSN EN. 

Výhody příhradových vazníků TESARIO 

 • Úspora konstrukčního řeziva (individuální přístup umožňuje maximální využití pevnostních vlastností dřeva a styčníkových desek, což je podmínkou efektivního návrhu a s tím související výsledná ekonomika. Nedochází tedy k předimenzování řeziva jako u klasicky tesařsky vázaných konstrukcí, čímž je možné snížit spotřebu řeziva až o 40 %.) – v závorce podle místa.
 • Individuální optimalizační návrh vazníkové konstrukce pro každou stavbu.
 • Zajímavá cena.
 • Nízká hmotnost.
 • Rychlá montáž nenáročná na mechanizaci.
 • Přírodní materiál.
 • Odborný technický servis. 
 • Statická spolehlivost.
 • Vysoká konstrukční variabilita.

Jaké podklady potřebujeme pro přípravu projektu krovu a zpracování cenové nabídky 

 • Místo stavby. 
 • Půdorys objektu včetně nosných stěn, se kterými je uvažováno pro uložení, ukotvení vazníků. Tloušťky stěn. 
 • Řez objektu s viditelným detailem paty vazníku (přesah přes obvodovou stěnu tvořen horní či dolní pásnicí).
 • Umístění prostupů střešním pláštěm (např. komín).
 • Skladba střešního pláště.
 • Údaje o jiném zatížení střechy (solární nebo fotovoltaické panely atd.).
 • Skladba zavěšeného podhledu.
 • Využití půdního prostoru pro skladování sezonních věcí – ano/ne.

 

Tesario

Kontaktní informace

Trhanov 5

Trhanov

345 33

Česká republika

IČ: 14704013

DIČ: CZ14704013

724 827 444

Všechny kontakty >