• Lisované střešní vazníky nebo příhradové vazníky jsou v současné době hojně rozšířenou konstrukcí střech u novostaveb, ale i u rekonstrukcí.
 • Příhradový vazník je samostatně navržená a staticky posouzená nosná konstrukce, která podporuje střešní plášť, vynáší zavěšený podhled.
 • Vazníky jsou vyráběny z kvalitního, pevnostně tříděného řeziva (třída pevnosti C24) a spojeného ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
 • Konstrukce krovu je vyrobena průmyslově ve výrobních prostorách a na stavbu je dopravena jako stavebnice.
 • Vazníky s velkým rozpětím nebo s velkou výškou se vyrábějí v montážních dílcích, které jsou dopraveny samostatně a následně sestaveny na stavbě.
 • Každá konstrukce je projektovaná jako originál. Tím, že nabízíme individuální přístup, dojde k maximálnímu využití pevnostních vlastností dřeva a styčníkových desek, což je podmínkou efektivního návrhu a s tím související výsledná ekonomika.
 • Dochází ke značné úspoře konstrukčního řeziva a nedochází tak k jeho předimenzování jako u klasicky tesařsky vázaných konstrukcí, čímž je možné snížit spotřebu řeziva až o 40 %.

 

Nabízíme také vazníkové krovy TESARIO PREMIUM!

 • Vazníkové krovy TESARIO PREMIUM vyrobené z mareriálu KVH posouvají dosavadní standart práce s vazníky o další stupeň. Jedna z největších hodnot výroby TESARIO je tradičně kvalita a proto přicházíme s produktem, který splňuje nejpřísnější měřítka kvality!
 • Díky kůrovcové kalamitě posledních let dochází u dodávek z pilařských provozů ke zhoršení kvality řeziva pro tesařské konstrukce. Zároveň se zvyšují požadavky nových strojních technologií na přesnost opracování vstupního materiálu. Tyto trendy vedou k tomu, že výrobci tesařských konstrukcí hledají standardizované dodávky vstupního materiálu.
 • Vazníkové krovy TESARIO PREMIUM umožnují systém win-win, kdy výrobce je schopen dodržet nejvyšší kvalitu výroby a montážní tesařská firma pracuje s produktem, který má při dodávce a následné montáži prokazatelné výhody.

Jaké jsou výhody příhradových vazníků TESARIO a TESARIO PREMIUM?

Jaké podklady potřebujeme pro přípravu projektu krovu a zpracování cenové nabídky?

 • Místo stavby.
 • Půdorys objektu včetně nosných stěn, se kterými je uvažováno pro uložení, ukotvení vazníků. Tloušťky stěn.
 • Řez objektu s viditelným detailem paty vazníku (přesah přes obvodovou stěnu tvořen horní či dolní pásnicí).
 • Umístění prostupů střešním pláštěm (např. komín).
 • Skladba střešního pláště.
 • Údaje o jiném zatížení střechy (solární nebo fotovoltaické panely atd.).
 • Skladba zavěšeného podhledu.
 • Využití půdního prostoru pro skladování sezonních věcí – ano/ne.

 

 

Kontaktní informace

Trhanov 5

Trhanov

345 33

Česká republika

IČ: 07507747

DIČ: CZ07507747

724 827 444

Všechny kontakty >