Lisované střešní vazníky nebo příhradové vazníky jsou v současné době hojně rozšířenou konstrukcí střech u novostaveb, ale i u rekonstrukcí. Příhradový vazník je samostatně navržená a staticky posouzená nosná konstrukce, která podporuje střešní plášť, vynáší zavěšený podhled. Vazníky jsou vyráběny z kvalitního, pevnostně tříděného řeziva (třída pevnosti C24) a spojeného ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. 

Konstrukce krovu je vyrobena průmyslově ve výrobních prostorách a na stavbu je dopravena jako stavebnice. Vazníky s velkým rozpětím nebo s velkou výškou se vyrábějí v montážních dílcích, které jsou dopraveny samostatně a následně sestaveny na stavbě. 

Každá konstrukce je projektovaná jako originál.  Tím, že nabízíme individuální přístup, dojde k maximálnímu využití pevnostních vlastnostní dřeva a styčníkových desek, což je podmínkou efektivního návrhu a s tím související výsledná ekonomika. Dochází ke značné úspoře konstrukčního řeziva a nedochází tak k jeho předimenzování jako u klasicky tesařsky vázaných konstrukcí, čímž je možné snížit spotřebu řeziva až o 40 %.

Nabízíme také vazníkové krovy TESARIO PREMIUM! 
Vazníkové krovy TESARIO PREMIUM vyrobené z mareriálu KVH posouvají dosavadní standart práce s vazníky o další stupeň. Jedna z největších hodnot výroby TESARIO je tradičně kvalita a proto přicházíme s produktem, který splňuje nejpřísnější měřítka kvality! 

Díky kůrovcové kalamite posledních let dochází u dodávek z pilařských provozů ke zhoršení kvality řeziva pro tesarské konstrukce. Zároveň se zvyšují požadavky nových strojních technologií na přesnost opracování vstupního materiálu. Tyto trendy vedou k tomu, že výrobci tesařských konstrukcí hledají standardizované dodávky vstupního materiálu.

Vazníkové krovy TESARIO PREMIUM umožnují systém win-win, kdy výrobce je schopen dodržet nejvyšší kvalitu výroby a montážní tesarská firma pracuje s produktem, který má pri dodávce a následné montáži prokazatelné výhody.

Jaké jsou výhody příhradových vazníků TESARIO a TESARIO PREMIUM?

Jaké podklady potřebujeme pro přípravu projektu krovu a zpracování cenové nabídky? 

  • Místo stavby. 
  • Půdorys objektu včetně nosných stěn, se kterými je uvažováno pro uložení, ukotvení vazníků. Tloušťky stěn. 
  • Řez objektu s viditelným detailem paty vazníku (přesah přes obvodovou stěnu tvořen horní či dolní pásnicí).
  • Umístění prostupů střešním pláštěm (např. komín).
  • Skladba střešního pláště.
  • Údaje o jiném zatížení střechy (solární nebo fotovoltaické panely atd.).
  • Skladba zavěšeného podhledu.
  • Využití půdního prostoru pro skladování sezonních věcí – ano/ne.

 

Konstrukční uspořádání, statický návrh konstrukce a výrobní dokumentace jednotlivých prvků splňují platné normy ČSN EN. 

Kontaktní informace

Trhanov 5

Trhanov

345 33

Česká republika

IČ: 07507747

DIČ: CZ07507747

724 827 444

Všechny kontakty >