Základní službou TESARIA je doprava vazníků a CNC konstrukcí na stavbu. Po dohodě lze také zajistit vykládku a asistenci při montáži pomocí hydraulické ruky. 

Nabízíme přepravu konstrukcí o maximální délce 10,6 m a výšce 2,7 m vozem VOLVO s hydraulickou rukou. Manipulační dosah hydraulické ruky je až 20 m v závislosti na váze přepravovaného břemene. 

Lze také využít běžné nákladní auto (kamion) o maximální délce 13,6 m a výčce 2,8 m konstrukce, pokud se jedná o větší konstrukci, je možnost využít dopravu speciálním nákladním autem o maximální délce 17,1 m a výšce 3,2 m konstrukce. 

V případě potřeby přepravy větších konstrukcí zajistíme přepravu v režimu tzv. "nadrozměrné přepravy". 

Služba je zpoplatněna dle platného ceníku. V případě objednání služby just-in-time garantujeme smluvený termín dodání.

Podklady potřebné pro objednání služby doprava:

 • kontakt na objednavatele včetně telefonu
 • kontakt na pracovníka, který na stavbě zajišťuje koordinaci složení konstrukce
 • místo stavby
 • požadovaný termín dodávky
 • požadavek just-in-time (ano/ne)
 • informace, jakým manipulačním prostředkem bude konstrukce složena
 • požadavek na uložení konstrukce na úroveň stropu (ano/ne)
 • požadavek na asistenci při montáži (ano/ne)
 • informace o manipulační výšce  

Podmínky pro příjezd vozidla na stavbu a složení konstrukce:

 • možnost příjezdu, možnost otočení a manipulace s výrobkem i s dopravním prostředkem a to návěsnou soupravou (délky 16,5 m, šířky 2,55 m, výšky 4 m a celkové váhy 40 t) po zpěvněné komunikaci určené pro příjezd uvedeného dopravního prostředku
 • volný prostor pro složení konstrukcí