Lisované střešní vazníky nebo příhradové vazníky jsou v současné době hojně rozšířenou konstrukcí střech u novostaveb, ale i u rekonstrukcí. Příhradový vazník je samostatně navržená a staticky posouzená nosná konstrukce, která podporuje střešní plášť, vynáší zavěšený podhled. Vazníky jsou vyráběny z kvalitního, pevnostně tříděného řeziva (třída pevnosti C24) a spojeného ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. 

K těmto vazníkům nabízí TESARIO celou řadu služeb: 

  • kompletní návrh včetně statického posouzení nosné konstrukce
  • kalkulace konstrukcí všech typů krovů
  • zpracování variantních řešení včetně úprav materiálové základny
  • vypracování prováděcí dokumentace krovu a převzetí statické odpovědnosti za jeho konstrukci
  • výrobu dílčích prvků konstrukce
  • ochranu dřevěných prvků impregnací
  • asistenci při montáži na stavbě