Na novostavbu haly pro ustájení dobytka jsme vyrobili vazníky o rekordní délce 20 metrů. Celkem na tuto stavbu bylo dodáno 52 vazníků a spotřebovalo se téměř 36 kubíků řeziva.

Tato hala pro ustájení dobytka má délku 63 metrů. Zastřešena bude trapézovým plechem a z jedné strany bude otevřená. 

Zajímavostí je, že tento krov byl na stavbě prakticky realizován během jediného dne a to vlastními zaměstnanci investora stavby. I z toho je zřejmé, že krov z příhradových vazníků je skutečně rychlé řešení.