Děkujeme SOU Plzeň za pomoc při výrobě velmi zdařilého a věrného modelu vazníkového krovu.

Mistři odborného výcviku a žáci oboru tesař se zhostili výroby modelu na „jedničku“.

Tento model jsme prezentovali na našem stánku v rámci letošním veletrhu Střechy Praha.