Návazně na plánované investice výrobního střediska PCH Tesario,  realizujeme dva sklady určené pro uskladnění vstupního materiálu na výrobu výrobků střediska. Především pak pro výrobu příhradových vazníků a příhradových konstrukcí.

V současné době je hotová zpevněná plocha včetně zámkové dlažby, nosná konstrukce a vazníkový krov.

Realizace skladů je ukázkou dovednosti a profesionality zaměstnanců a to od návrhu konstrukce, vlastní projekt, samotnou výrobu jednotlivých prvků až po montáž celé konstrukce.

Během měsíce června dokončíme opláštění a zastřešení skladů.