Sušení dřeva

Sušení je několikadenní proces pozvolného vystavování dřevěného materiálu vyšším teplotám, při kterých dochází k uvolňování vlhkosti a jejímu odčerpání mimo prostor, aby nedocházelo opět k absorbování do řeziva.

Sušení dřevěného materiálu má za následek snížení hmotnosti, snížení vlhkosti a likvidaci škůdců.

V našich sušárenských kapacitách nabízíme sušení řeziva všech tuzemských dřevin. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se sušením listnatých přířezů a řeziva kvalifikovanou obsluhou a dostatečnou skladovou kapacitou, garantujeme kvalitní vysušení Vašeho materiálu.

Proces sušení je v plně automatickém systému pro řízení sušícího procesu na požadovanou vlhkost za neustálého sledování hodnot (teplota a vlhkost vzduchu, na několika místech vlhkost dřeva atd.). Díky použití speciálního programu pro konkrétní druh a tloušťku dřeva je dosaženo maximální kvality sušení v nejkratším možném čase.

Důležitým parametrem pro dosažení požadovaného výsledku je kvalitní proložení. V případě Vašeho požadavku toto zabezpečíme.

Celková kapacita sušáren je 400m3 v pěti samostatných komorách různých velikostí od firmy KATRES. Plnění provádímevysokozdvižným vozíkem Linde. Maximální délka sušeného produktu je 8,5m.

Vlastníme certifikát na tepelné ošetření dřevěného obalového materiálu IPPS dle ISPM.

Proces sušení

Jednotlivé kroky při sušení dřeva a řeziva:

  • řezivo je navezeno do prostoru sušárny
  • řezivo je opatřeno sondami umístěnými do vyvrtaných otvorů do středu řeziva
  • po důkladném uzavření sušící komory je počítačově nastaven program zvolený podle druhu dřeviny a rozměrů sušeného polotovaru
  • počítač spustí sušící cyklus a řezivo je vystaveno působení tepla dle jednotlivých fází cyklu sušení, zakončeného fází útlumu a chladnutí
  • řezivo tak sníží svou hmotnost a vlhkost na požadovanou hodnotu
  • při sušení dochází v dřevní hmotě, z důvodu dlouhodobého působení tepla, k likvidaci škůdců

 

Abychom se zbavili škůdců však není nutné obaly a řezivo sušit. Pro tyto účely stačí vystavit dřevo tepelnému šoku, zvanému tepelné ošetření IPPC dle ISPM.

Kontaktní informace

Trhanov 5

Trhanov

345 33

Česká republika

IČ: 07507747

DIČ: CZ07507747

724 827 444

Všechny kontakty >