Roubenka Chodov byla naše první roubenka. Realizovala firma Tesařství Matějka s.r.o

Realitace roubenky v číslech:
Stěny: BSH P+D (stěnový profil) ................21,200m3
Strop: BSH v pohledové kvalitě...................5,856m3
Krov: KVH nepohledové kvalitě..................8,882m3
Celkem materiálu............................................35,94m3
Počet kusů........................................................106 ks
Nejdelší prvek..................................................11,2m