Vazníky z impregnovaného řeziva o tl.50mm s vynesením štítových krokví připravených na cnc stroji hundegger k2i z materiálu KVH.

Realizace vazníků v číslech:
Dřevo …………………………………………:7,200     m3
Doba výroby ……………………………… 18,0       hod

Návrhové parametry: 
Sněhová oblast: II (100 kg/m2)
Zatížení horní pásnice: betonové/pálené tašky, latě, kontralatě (max 65 kg/m2)
Zatížení dolní pásnice: TI, SDK (max 50 kg/m2), půda (20 kg/m2 stálé, 80 kg/m2 užitné) 
Materiál vazník: Impregnované řezivo